Felsökning Av Allison 2000-seriens Transmissioner

Få åtkomst med ett klick till de bästa verktygen för att felsöka din dator. Lägg aldrig en minut till på att förgäves försöka lösa alla dessa irriterande problem igen.

I den här användarhandboken kommer jag bara att beskriva några av de möjliga orsakerna som kan leda till felsökning av en allison 2000-seriens transmission och föreslå sedan några tänkbara reparationsmetoder som du kan försöka lösa problemet.I alla Allison 1000 transmissionsexempel finns det faktiskt en funktion som kallas “backup mode” där transmissionen är låst i tredje växeln. Detta läge har alltid orsakats av något som sannolikt skulle orsaka allvarlig skada på den bestämda enheten, inklusive kraftig överhettning eller otroligt bogsering av en tung last.

Hur återställer jag min Allison-sändning?

För att återställa normalt servicemarkeringsljuset.Sätt i nyckeln direkt till tändningen, starta inte hela motorn.Flytta växelväljaren till detta N-D-N-D-N-R-N-läge och gör en (mindre än en sekund) paus i själva handtaget mellan varje rörelse av den faktiska växelspaken. Alt=”Hjälp

Vist upp med läkningen av ALLISON transmission2000 av alla slag? Du letar efterALLISON 2000 Transmission Felsökning, ALLISON 2000 Rebuild Tips, ALLISON 2007 tekniska servicebulletiner, ALLISON tretusen Diagnostik eller teknisk information?Du kanske ställer frågor om ALLISON 2000 och skulle vilja ha svar. skanna efter felkoder (DTC) och behöver du hjälp och råd om felsökning av ALLISON 2000?

allison 2000 series överföringsfelsökning

Ett nätverk av återställare är anslutet till en ny överföring tillDär de bästa återtillverkarna av sexuell penetration arbetar tillsammans när du vill för att verkligen hjälpa till att lösa de tuffaste programmerbara showproblemen.Behöver du Allison 2004 Schematisk information, Allison 2004 Transmission Repair Tips, Allison 2000 Industry Information, Allison 2100 Diagnostics, Allison 2004 Felsökningshjälp och behöver till och med baraSvar på denna fråga år 2000 Allison Transmission Rebuilders, Transmission Repair Network är vad du behöver!

OBDII GENERAL DTC

 • 2000 Allison Code (DTC) P0068 MAP/MAF Gasspjällspositionskorrelation
 • 4000 Allison signal (DTC) P0069 Förgreningsrör absolut tryck Korrelation k rometriskt tryck
 • 2000 Allison Code (DTC) P0095 Insugslufttemperatursensor krets 2
 • 2000 Allison Code (DTC) P0096 Temperatursensor för insugningsluft steg 2 Område/prestanda
 • 2000 Allison-kod (DTC) P0097 Insugsluft deras miljösensor 7 krets låg

  2000 Allison Code (DTC) P0098 Steg 2 Insugslufttemperatursensorkrets hög

 • 2000 Allison Code (DTC) P0099 Temperatursensor för insugningsluft 4 krets intermittent/fel
 • 2000 Allison Code (DTC) P0100 Mass- eller volymluftflödeskretsfel
 • 2000 Allison Code (DTC) P0101 Mass eller volymetrisk luftcirkulationskrets område/prestandaproblem
 • 2000 Allison rabattkod (DTC) P0102 Luftflöde insugskrets massa möjligen volym låg
 • 1999 Allison Code (DTC) P0103 Mass eller volym luftflödeskrets hög ingång
 • 1999 Allison Code (DTC) P0104 Jordtilläggsvolym Luftflödeskrets intermittent
 • 4000 Allison Code (DTC) P0105 Förgreningsrör absolut tryck/barometriskt tryck kretsfel
 • Allison Code (DTC) P0106 ​​​​Sent 90-tal Kretsintervall/prestandaabsolut tryck / barometrisk åtdragning i insugningsröret
 • 3000 Allison Code (DTC) P0107 Förgreningsrör absolut tryck/barometriskt tryck krets låg ingång
 • 4000 Allison Code (DTC) P0108 Förgreningsrör absolut tryck/barometertryck signal hög ingång
 • 2500 Allison Code (DTC) P0109 Manifold absolut tryck/barometertryck världen intermittent
 • 2000 Allison Code (DTC) P0110 Fel på insugningsluftens temperaturkrets
 • 2000 Allison Code (DTC) P0111 Insugslufttemperatur Kretsintervall/prestandaproblem
 • Allison Code 2000 (DTC) P0112 Insugslufttemperaturkrets låg ingång
 • År 2001 Allison Code (DTC) P0113 Insugningsflygplans temperaturkrets hög ingång
 • 2000 år Allison Code (DTC) P0114 Insugslufttemperaturkrets intermittent
 • 2000 Allison Code (DTC) P0115 Motorns kylvätsketemperatur kretsfel
 • 2000 Allison Code (DTC) P0116 Motorns kylvätsketemperatur Kretsintervall/prestandaproblem
 • 2003 Allison Code (DTC) P0117 Low VoltageOne motorkylvätska lokal klimatkretssignal
 • 2003 Allison DTC P0118 Motorns kylvätsketemperaturkrets Hög ingång
 • 2000 Allison Code (DTC) P0119 Motorns kylvätsketemperaturkrets intermittent
 • 2000 Allison P0120 Gaspedalpositionssensor/kretsfel
 • 2000 Allison DTC P0121 Gas/pedallägesgivare/kretsbrytare A Område/driftproblem
 • Allison Code 2000 (DTC) P0122 Gasspjäll/pedal/omkopplarlägessensor A låg ingång
 • Allison Code 2000 (DTC) P0123 Gasspjäll/pedal/omkopplarlägessensor A hög ingång
 • Allison Code sent 90-tal (DTC) P0124 Gasspjäll/pedallägessensor/öppen krets A
 • 2000 Allison Code (DTC) P0125 Låg kylvätsketemperatur för återkoppling av bränsle
 • 2000 Code (DTC) allison P0126 Kylvätskan vädret är otillräcklig för stabil drift
 • 2000 Code (DTC) allison P0170 Bränslekontroll haveri (bank 1)
 • 2004 Allison Code (DTC) P0171 Too Leani-system (rad 1)
 • 2000 Allison Code (DTC) P0172 System Too Rich (Bank 1)
 • 1999 Allison Code (DTC) P0173 Feed Fuel Control Felfunktion (Bank 2)
 • 2500 Allison-kod (DTC) P0174 System faktiskt magert (bank 2)
 • 2000 Allison Code (DTC) P0175 System Too Rich (Bank 2)
 • 1999 Allison Code (DTC) P0217 Motorns överhettningstillstånd
 • 2000 Allison-kod (DTC) P0218 Överhettningstillstånd för transmissionen
 • 4000 Allison-kod (DTC) P0219 Motorns övervarvtalstillstånd
 • 2000 Allison Code (DTC) P0220 Gasspjällslägesgivare/pedallägesgivare/kretsbrytare B Felfunktion
 • 2000 Allison Code (DTC) P0221 Gasspjällslägesgivare/pedallägesgivare/kretsintervall/brytare B Driftproblem
 • 2000 Allison Code (DTC) P0222 Gas/pedal/omkopplare B Positionssensor låg ingång
 • Allison Code 2000 (DTC) P0223 Gasspjäll/pedal/omkopplarlägessensor B Hög ingång
 • 2000 Allison Code (DTC) P0224 B Gas/pedalpositionssensor/krets intermittent
 • 2000 Allison Code (DTC) P0225 Gasspjällslägessensor/pedal/omkopplare C Kretsfel
 • 2004 Allison Code (DTC) P0226 Gasspjäll/pedallägesgivare/omkopplare C område Krets/driftproblem
 • 2000 Allison Code (DTC) P0227 Gasspjäll/pedallägesgivare/omkopplare C låg ingång
 • Sen 90-tal Allison Code (DTC) P0228 Gasspjäll/pedallägesgivare/switch hög c, ingång

  Sen 90-tal Allison Code (DTC) P0229 Gasspjäll/pedallägesgivare/krets C Intermittent

 • 2200 Allison Code (DTC) P0300 Slumpmässiga/flercylindriga feltändningar upptäcktes
 • 2000 Allison Code (DTC) P0301 Cylinder 1 Feltändning upptäckt
 • Sena 1990-talets Allison Code (DTC) P0302 Cylinder två feltändning upptäckt
 • 2000 Allison Code (DTC) P0303 Cylinder 3 Feltändning upptäckt
 • 2000 Allison Code (DTC) P0304 Cylinder 4 Feltändning upptäckt
 • Om du har problem med din PC, kommer detta lättanvända reparationsverktyg att lösa alla dessa problem på nolltid!

  Allison 2000 Series Transmission Troubleshooting
  Allison 2000 Serie Transmissieproblemen Oplossen
  Depannage De La Transmission Allison Serie 2000
  Allison Getriebe Der Serie 2000 Zur Fehlerbehebung
  Solucion De Problemas De Transmision De La Serie Allison 2000
  Allison 2000 시리즈 변속기 문제 해결
  Risoluzione Dei Problemi Di Trasmissione Allison Serie 2000
  Rozwiazywanie Problemow Z Transmisja Z Serii Allison 2000
  Solucao De Problemas De Transmissao Da Serie Allison 2000
  Ustranenie Nepoladok Transmissii Allison Serii 2000