Hur När Du Behöver Lösa SQL-loggfel 18456

Här är några enkla sätt som du kan hjälpa till att åtgärda sql record error 18456.

Få åtkomst med ett klick till de bästa verktygen för att felsöka din dator. Lägg aldrig en minut till på att förgäves försöka lösa alla dessa irriterande problem igen.

det är bara ett dåligt lösenord. Allvarlighetsgrad: Fel: 14, 18456, Status: 8. Om SQL Server är installerad i Windows verifieringsläge och sedan växlat tillbaka för att hjälpa dig till SQL Server och Windows autentiseringsfunktion, är SA-inloggning i princip inaktiverad.

Metod

Detta är det enda hänvisade felmeddelandet om (och antal) som de flesta DBA:er och utvecklare har förberett på ett körande SQL-system. Det här meddelandet betyder helt enkelt att ett personanrop kunde ansluta till SQL-servern framgångsrikt och sedan nekades åtkomst till olika anslutningar av det skälet. För att ta reda på alla exakta orsaker, överväg felprocent 18456, som registreras som en igenkänning i SQL-nodens felteckenfil om SQL Web Server kan ha auktoriserats eller konfigurerats för aktuella inloggningsfel.

Som standard är SQL-motorn endast konfigurerad för att utnyttja misslyckanden, men anslutningar kan förinställas för att förbättras avsevärt genom att använda en av alternativen som beskrivs i den här bokens estore på http://technet.microsoft.com/en-us . /library/ms188470.aspx

Följande bild visar dessa alternativ där information om anslutningsfel kan loggas enligt ofta felloggen

Nu vet vi att SQL Server skriver tweets om misslyckade anslutningar till dess fellogg som ofta är länkad till Windows Event Viewer, men hur kan vi komma in i den?

GÅ till -> starta Kör -> Eventvwr -> öppna de allmänna inlämningsloggarna och nu kan vi se den misslyckade felinformationen med namn på mobil datorenhet, instansnamn, stort datum eller tid för den senaste misslyckade inloggningen

 • Om vi ​​kan erbjuda eller ansluta sql-servern med olika ackrediteringar, använd alltid sp_readerrorlog, xp_readerrorlog aktiverar också GUI-alternativet som är associerat med åtkomlig kontrollnod -> SQL Server-loggar -> Visa SQL Server-logg. Samma exempel ser ut som
 • Om alla experter inte har tillgång till SQL Server kan vi använda den senaste sökvägen för felloggar och en TXT-fil för att fysiskt ladda systemet från den här databasen. Använd SQL Server Configuration Professional för att komma åt felloggen och därefter kan du öppna var och en av våra . Så få värdet nära parametern, detta kommer att ta själva felloggfilen till var och en av våra webbplatser
 • Vanligtvis finns feldokumentfiler i installationskatalogen för SQL Server.

  Kunde inte hitta virtuellt någon inloggning som matchar det tilldelade namnet. Fel 18456 Severity 14 State 5?

  Fel: Allvarlighet: 14, Status: 5. Det gick inte att surfa på webben med ‘‘. Orsak: Det gick inte att analysera en anslutning som matchar det tillgängliga mötet. Eftersom OCH Denali sedan anger få och 5, kan denna typ av fel uppstå om du anger det faktiska korrekta användarnamnet och lösenordet när det ges en enskild databasanvändare, men i allmänhet hela databasen (eller fel).

  Instans-ID är MSSQLSERVER för standardinstansen och vanligtvis instans-ID för den ofta anropade instansen

  STATER 18 456

  < h2 id="1">Hur fixar jag SQL-fel 18456?

  Steg 1: Anslut Remote – Desktop.2Steg: Microsoft Starta Server Management sql.Stegkontroll: 3 Serverautentiseringsläge.Steg 4-5: Starta om SQL-tjänsten.Steg 2: Kontrollera användarens SQL-behörigheter.#6Steg: mappa din databas till användaren.

  Detta är oerhört onekligen ett generiskt felmeddelande, som praktiskt taget allt skickas till webbplatsbesökarnas datorer för att medvetet dölja funktionen av problem med anslutningsfel. varenda en Men SQL-serverns feljournal innehåller samma fel, ditt feltillstånd, som i sin tur identifieras med ett autentiseringsfel med ett funktionstillståndsnummer.

  Det här tillståndet uppstår när en bra SQL Server-inloggningspost kommer med ett namn som faktiskt inte finns i själva SQL Server. Det här felet uppstår oftast när de som söker fel känner igen användarnamnet eller felstavat titeln när de loggar in. Jag ansluter vilket kommer att myTo en instans med ett Go-webbläsarnamn som heter DOESNTEXIST som inte behöver existera alls, och ser att felstatusen är i själva veden .

  Användarinloggning misslyckades för EXIST ‘ haya är inte. Möjlig orsak: Ingen spegelanslutning hittades för användarnamnet som anges med .[KLIENT: ]

  Denna överföring sker när en användare försöker logga in med ett WINDOWS-konto, tvärtom anger det fortfarande som ett Internet SQL-datorkonto. Jag har en stor Windows-testpostman (domäntest) men jag måste ange det som ett viktigt sql-konto och även försöka som ett sätt att ansluta till sql-hosting. Låt oss se statusen för många felloggar för

  Hur fixar jag SQL Server-inloggning misslyckades?

  Se till att Windows-skanningen i blandat läge vanligtvis är aktiverad. För att göra detta föredrar vi listan, högerklickar på den och föredrar “Egenskaper”. På fliken Säkerhet, se Serverauktorisering. Om autentiseringsläget verkligen anses ändrat, var medveten om att SQL Server kommer att startas om för att vår egen ändring ska träda i kraft.18456,

  Det går inte att länka från operatörens PC “domäntest”. Anledning: Försök att använda NT-kontonamn samtidigt som du har SQL Server-autentisering. [KUND: ]

  sql logs error 18456

  Det här samtalet inträffar när detta felaktiga lösenord kan ges till Real, vars anslutning alltid har varit inaktiverad. I det här fallet är vår egen fungerande SQL Server “Lex” duck down och jag menar fel lösenord för att ha bruten anslutning

  Logga in för “Lex”-användare. Orsak: Ett fel uppstod vid utvärdering av deras redovisningsposter. [KLIENT: handikappad ]

  Problem med PC? Lös dem på några minuter.

  Körs din dator långsamt? Får du hela tiden de där irriterande felmeddelandena? Tja, leta inte längre eftersom Reimage är här för att rädda dagen! Denna fiffiga lilla programvara kommer att reparera alla dina Windows-relaterade problem och få din dator att fungera som ny igen. Det fungerar inte bara snabbt och enkelt, utan det är också helt säkert - så du behöver inte oroa dig för att förlora viktiga filer eller data. Så om du är redo att säga adjö till dina datorproblem, ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen

 • För konton (inloggningar), om du ger dig rätt lösenord, kommer en felsignal att loggas som 18470

  Ansökan från köparen av feltändningar i “Lex”. Anledning: Kontoförväntningarna ska inaktiveras. [KUND:]

  Det här villkoret aktiveras när säkerhetslösenordet inte längre är det lösenord som autentiserats för chattcykelanslutningar från SQL-maskiner. Jag binder till en internetdator med SQL genom att använda “a” med ett helt felaktigt kontolösenord

  sql data error 18456

  Inloggning misslyckades för man eller kvinna ‘sa’. Orsak: Lösenordet harmoniserade inte med användarnamnet som anges med .[KLIENT:]

  Detta inkluderar statusen för vem som exakt vägrade lösenordet som oacceptabelt genom fullständiga lösenordspolicykontroller. API-policy frångicks med lösenordsfel NERR_BadPassword. Se http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/netmgmt/netmgmt/net_validate_output_arg. information Mer om asp

  och anslutna fel

  Detta är ett av de udda förhållandena och är mycket tydligt föreställt här http://support-.microsoft.com/kb/925744

  Denna status betyder att dess anslutning var giltig, men att den aldrig kunde erhållas forumåtkomst. Ett sådant scenario är när en Windows-inloggning kommer att schemaläggas för att komma åt en SQL-nod som tyvärr inte uttryckligen köptes till SQL-systemet (som snabbast 2008). För att kringgå vårt fel kan du lägga till huvuddomänenwindows-kontot till de explicita SQL-indata.

  Andra orsaker har hittats där en lämplig inloggning nekas åtkomst (behörigheter för SQL go-surfning återkallas) relaterade till SQL Server och UAC-problem. SQL Hosting-teamprodukten hanterar vanligtvis detta nyckelfaktatillstånd här http://blogs-.msdn.com/b/sqlserverfaq/archive/2010/10/27/troubleshooting-specific-login-failed-error-messages.aspx < / p >

  Hur kunde jag hitta SQL Server-felloggen?

  välj Objekt i Explorer Server sql Management Studio.I Object Explorer, gå ihop till det utmärkta SQL Server-scenariot och utöka sedan den här instansen.Leta reda på och förstå avsnittet Exakt administration (förutsatt att en person har tillstånd att se den).Klicka på SQL-loggar. Välj servern, Visa, samt välj sedan SQL Server Log.

  Det går inte att logga in på ägarprogramvaran ‘domänanvändare’. Orsak: Tokenbaserad serveråtkomstkontroll misslyckades på grund av ett infrastrukturfel. Kontrollera om tidigare fel har åtgärdats. [KUND:]

  Om du har problem med din PC, kommer detta lättanvända reparationsverktyg att lösa alla dessa problem på nolltid!

  Sql Logs Error 18456
  Blad Logow Sql 18456
  Erreur De Journaux Sql 18456
  Sql 로그 오류 18456
  Sql Registriruet Oshibku 18456
  Sql Logt Fout 18456
  Erro De Logs Sql 18456
  Sql Protokollfehler 18456
  Sql Registra El Error 18456
  Sql Logs Errore 18456